ไร่กำนันจุล (ฟาร์มสเตย์)

ของดีขึ้นชื่อของไร่ส้มกำนันจุลแห่งนี้ จะเป็นอื่นใดเป็นไม่ได้ นอกจากส้มโชกุน ของฝากระดับห้าดาวที่ใครมาเพชรบูรณ์เป็นต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ซึ่งกว่าจะมาเป็นไร่ส้มชื่อดังแห่งนี้ได้ กำนันจุลผู้เป็นเจ้าของได้ริเริ่มทำไร่ส้มเขียวหวานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 โดยเลือกทำเลปลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของน้ำไหลทรายมูล คือ น้ำได้พัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินมารวมไว้ ประกอบกับมีแหล่งน้ำซับขนาดใหญ่

ที่มีน้ำไหลซึมจากใต้ดินตลอดปี ทำให้ได้ผลผลิตดี เนื้อส้มฉ่ำหวาน จนกลายเป็นเจ้าแรก ๆ ของประเทศไทยที่ส่งขายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันไร่ส้มกำนันจุลยังได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ มีบ่อปลาขนาดใหญ่ถึง 3,000 ไร่ มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยมีสมาชิกเกษตรกรจำนวน 2,600 ราย ใน 26 จังหวัดของประเทศ และสวนผลไม้ ทั้งสวนส้ม 1,200 ไร่ จำนวน 200,000 ต้น ประกอบด้วยส้มโชกุน (ส้มเขียวกำนันจุล) 90% ส้มโอ (ขาวกำนันจุล) และส้มเช้ง 10%. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand