เป้าหมายการเชื่อมต่อการชำระเงินในภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเร่งการเปิดตัวระบบการชำระเงินกลางที่จะเปิดตัวทั่วภูมิภาคอาเซียน มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบตามรหัส QR สำหรับการใช้งานใน 10 ประเทศอาเซียน วีระไทยได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเชื่อมต่อการชำระเงินในภูมิภาค ธนาคารพาณิชย์จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มงาน

ในเวลาต่อมา Kukkong ได้กล่าวอ้างวีระไทยว่าคาดว่า ธ ปท. จะเรียกธนาคารพาณิชย์เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการในภายหลัง หากข้อตกลงนั้นเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วระบบการชำระรหัส QR น่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ Kukkong กล่าว เพื่อให้ระบบทำงานได้ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องตกลงกันในเรื่องวิธีการที่ข้อมูลการชำระเงินจะถูกส่งภายใต้มาตรฐานที่สม่ำเสมอซึ่งปัจจัยในสกุลเงินต่าง ๆ ช่วงของพ่อค้าและรหัสที่จะใช้