อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 (วัดพราหมณี)

ย้อนรอยไปสู่ห้วงเวลามหาสงครามอันยิ่งใหญ่ในอดีตที่เป็นเหมือนบทเรียนให้ชาวโลกได้เรียนรู้ว่า สงครามไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมาแก้ปัญหา แต่สันติภาพต่างหากคือคำตอบที่ดีที่สุดและที่วัดพราหมณีแห่งนี้ คุณจะพบกับอนุสรณ์สถานที่สหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ 37 สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2535 เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของทหารหาญกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จำนวน 7,920 นาย

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาตั้ง ฐานทัพภายในวัด นายทหารเหล่านี้ได้ สละชีวิตในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยได้มีการนำอัฐิที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดบรรจุในแท่นที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยือนระลึกถึงความสูญเสียในมหาสงครามครั้งนั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand