หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

จากผักตบชวาที่ดูไร้ค่าตามแม่น้ำลำคลอง กลายมาเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านสันป่าม่วงแห่งนี้ได้รวมกลุ่มกันผลิตงานหัตถกรรมจากผักตบชวาหลังจากว่างจากงานเกษตรกรรมด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา พร้อมกับได้พิจารณาคัดเลือกบ้านสันป่าม่วงให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีความคงทน และมีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น หมวก กระเป๋า จานรองแก้ว ไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้าน

ที่อยู่
บ้านสันป่าม่วง และ บ้านห้วยเคียนเหนือ ๘๘ หมู่ทีี่ ๑ บ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เบอร์โทร
+66 8998 8664 , +66 8445 8633 , +66 5445 8582
/ขอบคุณ ททท