สินค้ามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐอเมริกา

สินค้ามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เสื้อผ้าผลไม้และเครื่องใช้ในครัวเรือน ในขณะที่สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรเช่นอาหารแปรรูปและผลไม้ อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถชดเชยความสูญเสียที่ภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

กระทรวงพาณิชย์เรียกร้องให้ผู้ส่งออกลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาระยะยาวกับคู่ค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมและลดความไม่แน่นอนที่เกิดจากสงครามการค้า การมุ่งเน้นที่สัญญาระยะยาวมากขึ้นการไหลเวียนของเงินทุนในเศรษฐกิจไทยจะมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของค่าเงินบาท พิมพ์ชนกคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะไม่แข็งค่าเกิน 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562