ปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในเขตร้อนชื้น

การวินิจฉัยโรคหิดนั้นอาศัยการตรวจร่างกายที่ใช้เวลานานและล่วงล้ำ ตอนนี้นักวิจัยที่รายงานในPLOS Neglected Tropical Diseasesได้พบว่าการตรวจสอบเพียงมือเท้าและขาของผู้ป่วยอาจมีศักยภาพในการจับมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยหิดทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความรุนแรง

การสอบที่เร็วขึ้นเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการประเมินสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับความชุกของหิด โรคหิดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากไรSarcoptes scabieiซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในเขตร้อนชื้นและมีรายได้ปานกลาง ไม่มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับการเข้าทำลายและการวินิจฉัยมักทำกับการตรวจทางคลินิก