จีนประสบความสำเร็จปราบทุจริตได้กว่า 5 แสนคดี

รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการปราบปรามการทุจริตตลอดปี 2019 เผย เช็กบิลได้กว่า 555,000 คดี จับผู้กระทำผิดราว 485,000 คน คณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินัยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะกรรมการการตรวจสอบแห่งชาติเปิดเผยว่าจีนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการปราบปรามการทุจริตตลอดปี 2019 นับตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หน่วยงานตรวจสอบวินัยและกำกับตรวจสอบทั่วประเทศได้ยื่นฟ้องและสอบสวนคดีต่างๆ กว่า 555,000 คดี โดยมีผู้กระทำผิดราว 485,000 คนได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยภายในพรรคฯ หรือหน่วยงานรัฐ ขณะที่ผู้กระทำผิดจำนวน 19,000 คน ถูกส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อดำเนินการสอบสวนทางอาญา สถิติระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าว จีนได้ดำเนินคดีทุจริตและการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความยากจนและความเป็นอยู่ของประชาชนราว 70,800 คดี และ 86,400 คดีตามลำดับ โดยมีผู้ถูกลงโทษจำนวน 99,000 คน และ 110,000 คน