จิสด้าหนุนใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาพลังงานชีวมวล

จิสด้าร่วมกับ กฟผ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนชีวมวล วันนี้(  29 มกราคม 2561 )ที่อาคารสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ในโครงการ “การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลของ กฟผ. “ มุ่งใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจำแนกชนิดของเชื้อเพลิงชีวมวลตามฤดูกาล และสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ นางสาวสุภาพิศ   ผลงาม  รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างจิสด้า และ กฟผ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการเพิ่มศักยภาพพลังงานหมุนเวียนชีวมวล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำ ที่จะสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของ กฟผ. ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ในการหาพืชเชื้อเพลิง จำพวกไม้ยางพารา กระถิน ยูคาลิปตัส อะเคเชีย สนประดิพัทธ์ เหง้ามันสำปะหลัง หรือพืชอื่นๆ บริเวณจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการเลือกพื้นที่ตั้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลได้อีกด้วยและการพัฒนาพื้นที่ตั้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews