ความพยายามในการลดโรคหัวใจ

สเตตินเป็นยาประเภทหนึ่งที่สามารถลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ใหญ่วัยกลางคนใช้ยาลดคอเลสเตอรอลตามการประมาณการของรัฐบาลกลางมีความเสี่ยงต่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา ผู้ที่ใช้ยาลดคอเลสเตอรอลมานานกว่าสองปีมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากกว่าสามเท่า

ความจริงที่ว่าการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการใช้ยากลุ่มสแตตินนั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวาน สิ่งที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ขึ้นกับปริมาณ ทำให้เราคิดว่านี่น่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ยากลุ่ม statin นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฉันไม่เคยแนะนำให้คนหยุดทานยากลุ่ม statin ที่พวกเขาได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ แต่ควรเปิดอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานของปัญหา