การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แบคทีเรียสามารถพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างไรและแสดงให้เห็นว่ายังคงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ผลลัพธ์สามารถช่วยแจ้งการควบคุมอาหารและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชื้อแบคทีเรียสามารถแพร่เชื้อในลำไส้และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอาการท้องเสียจากยาปฏิชีวนะทั่วโลก ในขณะที่บางคนมีสุขภาพดีและไม่ทานยาปฏิชีวนะ

แต่แบคทีเรียดีหลายล้านตัวในลำไส้ทำให้C difficileอยู่ภายใต้การควบคุม อย่างไรก็ตามยาปฏิชีวนะเช็ดแบคทีเรียในลำไส้ปกติออกจากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในลำไส้ นี่เป็นเรื่องยากที่จะรักษาและอาจทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้และท้องเสียอย่างรุนแรงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลสร้างสปอร์ที่ต้านทานซึ่งอนุญาตให้มันอยู่บนพื้นผิวและแพร่กระจายได้ง่ายระหว่างผู้คนทำให้เป็นภาระที่สำคัญในระบบการดูแลสุขภาพ